Dark Gray 40mm A2B2E2E2K2P3 RD ANTI-RIOT CRBN Filter for Nato Gas Masks

Regular price €39,89

Combined Spasciani for Italian Carabinieri Anti Riot NBC 203 A2B2E2E2K2P3 RD filter protects against all known Anti-Riot chemicals and biological (viral) warfare agents, as well as:

Nuclear:  Radioactive solid and liquid particles. 

Biological:  Bacteria and Virus. 

Chemical: Against organic vapours having boiling point higher than 65 °C, inorganic gases and vapours, Sulphur Dioxide (SO), Ammonia (NH) and its derivatives, dust, fumes, aerosols, particles and mist. Marking R means that the filter is reusable for more than one time.

The 203 A2B2E2E2K2P3 RD filter is made to Government specs of high mechanical strength dark gray polymer. 

The 203 A2B2E2E2K2P3 RD filter is individually packed in plastic foil with instructions and has a maximum shelf life of 5 years in a sealed package before use. The 203 A2B2E2E2K2P3 RD filter is in service by the Italian Carabinieri and Royal Malaysian Navy.

 

The 40mm screw-on filter is made of darg gray polymer container with high mechanical strength that can withstand: oil, and decontaminants and can be used with any full-face or half-face protection masks with RD 40-1/7” thread, for example, MESTEL type SGE 150, SGE 400/3 and SGE 400/3 BB, or equivalent and with the APA (Aria Protection adaptor) assembled on Ocean Reef snorkelling masks (Aria and UNO series). 

Size: Maximum diameter of 115 mm, minimum 103 mm,

Height: 100 mm (incl thread)

Thread: According to EN 148-1 (RD 40mm x 1/7”)

Weight: 300 Gram

Year of manufacture: July. 2020

Filter Class: Comply with the EU Regulation 2016/425 (PPE). It is a combined Class 2 filters for gas protection and particle filters Class P3 RD in conformity to EN14387:2004 + A1:2008, CE Marked.


Attention! Provides no carbon monoxide protection in case of fire.


Particle Filter part: P3 RD type, Contains hydrophobic glass fibre paper, protects against not highly volatile solid and liquid particles, protects against all type of particles /dust, fumes, fog, spray, asbestos, bacteria, viruses, and radioactive pollution. 

Storage: the filter is transport packed in plastic foil 

Store at temperatures between -20 and + 50 °C and RH <80%

The 203 A2B2E2E2K2P3 RD CRBN Filter consists of Activated carbon powder and fibreglass filters, high quality reinforced plastic housing. The filter housing is sealed inside with 2 plastic plugs at each end that should be removed before use and can be put back when not in use

Use: The protection time for the gas filter is at least 100 hours of use against chemical agents but the recommendation (for soldiers) to change filters every day in a suspected contaminated area.


When used as a particle (virus/dust) filter, the filter is good until it becomes difficult to breathe through it (it becomes clogged by particles) When using as protection from toxic gases it is recommended to change filters every day in contaminated area but when using against non-toxic gases such as tear gas or pepper spray,  the filter can be used until you smell gas and to get out of the contaminated area.


Neither we nor the manufacturer can guarantee that the outer packaging of the filter is 100% airtight sealed, it is only for transport, water and wear protection.

Attention! -We do not exchange filters if the packaging looks not airtight during delivery, as filters that look airtight during (our)packing for delivery can change appearance during transport (inflate due to barometric changes) and look different to the receiver. The transport packaging has no effect on the filter's freshness, service life, age or ability to filter.


SVENSKA

Italiensk Spasciani Anti-Riot 203 A2B2E2E2K2P3 RD NBC F2/A4/Nato Skyddsmask Filter, som har både Gas del och Partikel del

M90 filtret är Tillverkad av mörkgrå polymer behållare med hög mekanisk styrka som tål bla: olja, och saneringsmedel.

Storlek: Största diametern på 115 mm, minsta 103 mm,

höjd: 100 mm(inkl gänga)

Gänga: 40mm Nato standard dvs. kan användas med valfri helskyddsmask eller halvskyddsmask som har RD 40mm X 1/7” gänga, till exempel MESTEL-typ SGE 150, SGE 400/3 och SGE 400/3 BB, eller motsvarande och med APA ( Aria Protection-adapter) monterade på Ocean Reef-snorklingmasker (Aria- och UNO-serien).

Gasfilter: Klarar NATO kravet "Triptych". Innehåller Aktiverat kol.

Testat mot: Ger ett gott skydd mot de flesta nervgaser, bakterier, virus och radioaktivt stoff, Vätgas, cyanid, klorcyanid (ClCN), sarin och klorpikrin (tri-kloro-nitro-metan, CCl3N02).

OBS ! Ger inget skydd mot koloxid vid brand.

Partikelfilter: Innehåller hydrofobt papper av glasfibrer.

Lagring: filtret är förpackat i plastpåse och håller för maximum 5 års lagring.

Användning: Skyddstiden för gas filtret är minst 100 timmar användning mot kemiska stridsmedel men rekommendationen (för soldater) att byta filter varje dag i misstänkt förorenat område.

Tillverkningsår: juli 2020

203 A2B2E2E2K2P3 RD CRBN Filter består av Aktiverat kolpulver samt av glasfiber filter, hög kvalitets plasthus. Filterhuset är förseglat inuti med 2 plast proppar vid var ände.

Tillverkaren har uppget till oss att filtret är god för maximum 5 år lagring i sin förpackning. Vid användning som partikel (virus/damm) filter är filtret god tills det blir svårt att andas genom den (den blir täppt av partiklar) Vid användning mot giftiga stridsgaser är det rekommenderat att byta filter varje dag i kontaminerad stridsområde men vid användning mot icke giftiga gaser som tårgas eller pepparspray kan man använda filtret tills man får känning på gas och för att ta sig ur kontaminerad område.

Varken vi eller tillverkaren kan garantera att filtrets yttre förpackning är 100% tät förseglat utan är endast transport, vatten och slitskydd.

OBS ! -Vi byter ej filter om plastförpackningen ser otät ut vid leverans då filter som ser tät ut vid packning kan komma fram annorlunda och se otät ut till kund. Transport packningen har ingen inverkan på filtret fräschhet, användningstid eller ålder.