Cart (0) Check Out


Anti-Viral Particle / Gas Filter for 40mm Nato Gas Masks / Extra Filter för 40mm respiratorer

Regular price €39,89

The Z-B-P3 Combination filter protects against not highly volatile solid and liquid particles, and non-organic gases and vapour of Hydrocyanic acid, cyanogen chloride, arsine, phosgene, diphosgene, chloropicrin, benzene, methyl bromide, methylene chloride, Lewis gas, mustard gas, phosphine, poisonous smoke, poisonous mist, all type of particles /dust, fumes, fog, spray, asbestos, bacteria, viruses, mould and radioactive pollution.

The filter is reusable multiple times after particle exposure and should be replaced when clogged and it is hard to breathe through your mask!

The Z-B-P3 particle filter has a standard NATO 40mm thread connection according to EN 148-1.

The Z-B-P3 combination filter is made from HEPA 13 filter media, the filtering efficiency is 99,97% concerning 0,3-micron aerosol particles.

Mechanical strength:
The requirements on the mechanical resistance are fulfilled as to EN 143:2007, 8.3.
Mass of the filter: 365 g
Thread: According to EN 148-1 (RD 40mm x 1/7”)

Limits of usability:
- it must be used with a full face mask and only if the harmful substances in the air and its nature is known,
- not allowed to be used in narrow, closed space (shaft, pit, tank etc.),
- the oxygen content of the air should be higher than 17tf%


SVENSKA

Z-B-P3 Kombinations partikelfilter har en standard Nato 40mm gänga enligt EN 148-1.

Z-B-P3 filter ger skydd mot icke lättflyktiga fasta och flytande partiklar, Samt icke organiska gaser och giftig dimma av: Hydrocyansyra, cyanogenklorid, arsin, fosgen, difosgen, kloropikrin, bensen, metylbromid, metylenklorid, Lewis-gas, senapsgas, fosfin, samt mot giftig rök, alla typer av partiklar / damm, rök, dimma, spray, asbest, även bakterier, virus, mögel och radioaktiva partiklar. Skyddar EJ mot andra Gaser eller än ovanstående.

Filtret kan återanvändas efter exponering för partiklar tills det är svårt att andas igenom den (igensatt) och måste bytas ut! Vid användning mot giftig gas är det rekommenderat att byta filter efter 1 timmes konstant användning!

Z-B-P3 partikelfilter är tillverkad av HEPA 13 filtermedia, är filtreringseffektiviteten 99,97% med hänvisning till 0,3 mikron aerosolpartiklar.
Vikt: 365 g
Gänga: Enligt EN 148-1 (RD 40mm x 1/7 ")
Igenstättning:Testresultaten avser en dammkoncentration och testperioden produktvärde av 263 mg.h / m3
Gränsen för användning
- Filtret måste användas med helmask och endast om de skadliga ämnen i luften och dess natur är känd,
- Inte tillåtet att användas i smala, slutna utrymme (bunker, grop, tank etc),
- syre Innehållet i luftens bör vara högre än 17t