PF10 P3 1/7” Viral Particle Filter for Nato Gas Masks / Partikel Filter för M90 Respirator

PF10 P3 1/7” Viral Particle Filter for Nato Gas Masks / Partikel Filter för M90 Respirator

29.89599.00 ex.Tax

Clear

Description

The PF10 P3 Pro2000 particle filter has a standard NATO 40mm thread connection according to EN 148-1 tested according to EN 143:2007 and can be used with any full-face or half-face protection masks with RD 40-1/7” thread, for example, MESTEL type SGE 150, SGE 400/3 and SGE 400/3 BB, or equivalent and with the APA (Aria Protection adaptor) assembled on Ocean Reef snorkelling masks (Aria and UNO series). 

The PF10 P3  filter protects against not highly volatile solid and liquid particles, and all type of particles /dust, fumes, fog, spray, asbestos, bacteria, viruses, enzymes & radioactive pollution. This filter does NOT protect against any type of gas.

The filter is reusable multiple times after particle exposure and should be replaced when clogged or damaged and or it is hard to breathe through your mask!

The P3 particle filter is made from HEPA 13 filter media, the filtering efficiency is 99,9993% concerning 0,09-micron aerosol particles.

Inhalation resistance:
with a continuous airflow of 30 l/min: 0.4 mbar
with continuous airflow 95 l/min: 1.2 mbar
Filter penetration paraffin oil: tested flow rate 95 l/min < 0,005%
Filter penetration sodium chloride: tested flow rate 95 l/min <0,001%

Storage Time:  10 years (factory sealed)

Storage and maintenance of a filter: The filters are sealed in plastic bags by the manufacturer. Store the filters unopened in a clean place at even temperature, most appropriate at 0…+30°C and relative humidity below 75%. Sealed filters tolerate also conditions of -10…+50°C and below 95% RH. The storage period (month and year) for filters is marked on the filter tape. Do not try to regenerate the filters. Never clean the filters with compressed air or compressed water, disinfection (spray and wipe) the outer body is allowed with 70% Isopropyl alcohol or 60% ethyl alcohol/ethanol solution or water and soap.

Height: 59mm
Diameter: 110mm
Mass of the filter: 99 gram
Thread: According to EN 148-1 (RD 40mm x 1/7”)

Limits of usability:
– it must be used with a full face mask and only if the harmful substances in the air and its nature is known,
– not allowed to be used in narrow, closed space (shaft, pit, tank etc.),
– the oxygen content of the air should be higher than 17tf%

Disposal: If the product is to be disposed of, it should be dismantled from the respirator and disposed of as solid waste. Please see local authority regulations for disposal advice and locations.

1pc. P3 Viral and Particle filter is included with every A4 Face mask we deliver.

SVENSKA

PF10 P3 Pro2000-partikelfiltret har en standard NATO 40mm gänganslutning enligt EN 148-1 testad enligt EN 143: 2007 och kan användas med valfri helskyddsmask eller halvskyddsmask som har RD 40mm X 1/7” gänga, till exempel MESTEL-typ SGE 150, SGE 400/3 och SGE 400/3 BB, eller motsvarande och med APA ( Aria Protection-adapter) monterade på Ocean Reef-snorklingmasker (Aria- och UNO-serien).
PF10 P3-filter skyddar mot icke flyktiga fasta och flytande partiklar, och alla typer av partiklar / damm, ångor, dimma, spray, asbest, bakterier, virus, enzymer och radioaktiv förorening. Detta filter skyddar INTE mot någon typ av gas.

Filtret kan återanvändas flera gånger efter exponering av partiklar och bör bytas ut när det är igensatt eller skadat och eller det är svårt att andas igenom din mask!

P3-partikelfiltret är tillverkat av HEPA 13-filtermedium, filtreringseffektiviteten är 99,9993% avseende 0,09 mikron aerosolpartiklar.

Inandningsresistens:
med ett kontinuerligt luftflöde på 30 l / min: 0,4 mbar
med kontinuerligt luftflöde 95 l / min: 1.2 mbar
Paraffinolja med filterpenetration: testad flödeshastighet 95 l / min <0,005%
Filterpenetration natriumklorid: testad flödeshastighet 95 l / min <0,001% Lagringstid: 10 år (fabrik tätad) Lagring och underhåll av ett filter: Filtren förseglas i plastpåsar av tillverkaren. Förvara filtren oöppnade på en ren plats vid jämn temperatur, lämpligast vid 0 … + 30 ° C och relativ luftfuktighet under 75%. Tätade filter tolererar också förhållanden på -10 … + 50 ° C och under 95% RF. Lagringsperioden (månad och år) för filter markeras på filtertejpen. Försök inte regenerera filtren. Rengör aldrig filtren med tryckluft eller komprimerat vatten, desinfektion (spraya och torka) ytterkroppen tillåts med 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanollösning eller vatten och vål.

Höjd: 59 mm
Diameter: 110 mm
Filtrets massa: 99 gram
Gänga: Enligt EN 148-1 (RD 40mm x 1/7 ”)

Användbarhetsgränser:
– det måste användas med en full ansiktsmask och endast om de skadliga ämnena i luften och dess natur är kända,
– får inte användas i smalt, stängt utrymme (axel, grop, tank etc.),
– syrehalten i luften bör vara högre än 17 tf%

Avfallshantering: Om produkten ska kasseras ska den demonteras från andningsskyddet och kasseras som fast avfall. Se lokala myndighetsföreskrifter för rådgivning om bortskaffande och lokalisering.

1 st. P3-virus- och partikelfilter ingår i varje Forsheda A4-ansiktsmask vi levererar.

Additional information

Weight 0.15 kg
Packages

, , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PF10 P3 1/7” Viral Particle Filter for Nato Gas Masks / Partikel Filter för M90 Respirator”